S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Aktuálně:

 


Rádi Vám poradíme

BetaZ.cz s.r.o.
Baška 467
739 01 Baška
tel: +420 724 547 483

» Cookies
Cookies

Při zobrazování obsahu, reklam a dalších funkcionalit na stránkách solarwifi.cz (dále jen „Stránky“), jsou používány různé technologie ke sběru a zpracování osobních údajů, včetně cookies. V těchto Zásadách používání cookies a jiných technologií se dozvíte podrobnosti o tomto způsobu zpracování.

V těchto Zásadách používání cookies a jiných technologií se dozvíte zejména:

  • Kdo je provozovatelem Stránek a na koho se obracet;
  • Jaké technologie používáme a co jsou to cookies;
  • Jak nastavit ukládání cookies na Stránkách;
  • Jak nastavit ukládání cookies ve webovém prohlížeči;
  • Jaká cookies na Stránkách používáme;
  • Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit.

Provozovatelem stránek solarwifi.cz společnost BetaZ.cz s.r.o., IČO: 26826976, se sídlem č.p. 467, 739 01 Baška, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka C 27783 (dále jen správce). Se všemi otázkami a uplatněním práv týkajících se zpracování vašich osobních údajů včetně cookies v souvislosti s provozem Stránek se můžete obracet na info@solarwifi.cz

Zpracování osobních údajů pomocí cookies a jiných technologií na Stránkách provádíme my i některé třetí strany.

JAKÉ TECHNOLOGIE POUŽÍVÁME A CO JSOU TO COOKIES?

Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení a které nám pomáhají sbírat údaje o Vašich aktivitách. Cookies nám dovolují zejména ukládat Vaše nastavení a preference, zapamatovat si Vaše přístupové údaje, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a analyzovat chod Stránek. Cookies mohou pocházet od nás nebo i od třetích stran, jejichž služby využíváme.

Kromě cookies můžeme zpracovávat i vaší IP adresu, což je unikátní číslo, které je přiděleno počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu a analytické skripty, což jsou malé části počítačového kódu, prostřednictvím kterých je možné sledovat uživatele a jeho chování na webových stránkách.

JAK NASTAVIT POUŽÍVÁNÍ COOKIES NA STRÁNKÁCH?

Své preference můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči a případně i ve svém operačním systému.  Některé části Stránek jsou navrženy tak, aby fungovaly s využitím cookies. Pokud některé cookies odmítnete, může to mít vliv na využívání jednotlivých prvků Stránek nebo jejich částí.

JAK NASTAVIT COOKIES VE WEBOVÉM PROHLÍŽEČI?

Ukládání cookies do vašeho zařízení si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Kdykoliv můžete nastavit svůj prohlížeč, aby akceptoval všechna cookies, odmítl je, nebo indikoval, kdy je cookie odesíláno. Další informace a možnosti může obsahovat nastavení operačního systému vašeho zařízení.

Většina prohlížečů ve výchozím nastavení cookies automaticky akceptuje. Bližší informace k nastavení cookies a jejich změně získáte u nejběžnějších prohlížečů zde:

Google Chrome

Internet Explorer

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Cookies můžete také kdykoliv smazat z paměti svého zařízení.  Bližší informace získáte pomocí svého prohlížeče nebo operačního systému.

JAKÉ COOKIES NA STRÁNKÁCH POUŽÍVÁME?

Na Stránkách používáme následující druhy cookies:

Nutná základní cookies

Tato cookies vám umožňují prohlížet Stránky a využívat jejich funkcionalit. Prostřednictvím těchto cookies také zajišťujeme bezpečnost a správu Stránek. Povolení těchto cookies je automatické a nelze jej vypnout, protože jsou nezbytné pro provoz Stránek. Nutná základní coookies uchováváme pouze po dobu vaší aktuální relace.

Funkční cookies

Díky těmto cookies jsme Vám schopni zprostředkovat lepší uživatelskou zkušenost při používání Stránek a služeb. Tento druh cookies například zajistí, aby zobrazované informace při Vaší návštěvě Stránek odpovídaly vašim preferencím a dřívějším nastavením. Funkční cookies uchováváme po dobu uvedenou u jednotlivých cookies v seznamu pod odkazem na stránkách v dolní liště nebo do odvolání souhlasu.

Analytické cookies

Díky těmto cookies získáváme informace o tom, jakým způsobem jsou naše Stránky a služby využívány. Tato cookies nám umožňují například zjistit, že jste Stránky již dříve navštívili nebo sledovat, které části Stránek využíváte nejčastěji. Za účelem analytiky využíváme nástroje třetích stran. Analytická cookies uchováváme po dobu uvedenou u jednotlivých cookies v seznamu pod odkazem na stránkách v dolní liště nebo do odvolání souhlasu.

Reklamní cookies

Prostřednictvím těchto cookies Vám my i naši partneři můžeme nabídnout cílenou reklamu a to například na základě sběru informací o službách, které jste si na Stránkách nebo jiných webových stránkách prohlíželi či objednali. Na stránkách může být zobrazován také obsah ze stránek či služeb třetích stran a do Vašeho zařízení mohou být ukládána cookies třetích stran. Ukládání a využívání těchto cookies spravuji třetí strany na základě svých vlastních pravidel, které naleznete v jejich zásadách o zpracování osobních údajů. Reklamní cookies uchováváme po dobu uvedenou u jednotlivých cookies v seznamu pod odkazem na stránkách v dolní liště nebo do odvolání souhlasu.

Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Odvolat souhlas se zpracováním některých cookies můžete výmazem prostřednictvím nastavení vlastního webového prohlížeče. Ostatní níže uvedená práva můžete uplatnit zasláním žádosti na e-mailovou adresu info@solarwifi.cz

V souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně cookies máte následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Kdykoliv nás můžete požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje budeme zpracovávat, poskytneme Vám o zpracování další podrobnosti. Pokud to budete požadovat, poskytneme Vám také kopii zpracovávaných osobních údajů. Prosím vezměte na vědomí, že první kopii Vašich údajů Vám pošleme zdarma, každá další bude již za menší poplatek.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost upozornit, a my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Pokud se registrujete na Stránkách, budete mít možnost si své osobní údaje opravit a doplnit sami za pomocí úprav Vašeho uživatelského účtu.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, pokud se jedná o následující případy:

Údaje již nejsou potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je shromáždili nebo jinak zpracovali;

Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další právní důvod pro jejich zpracování (uplatní se pouze v případech, kdy zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu);

Pokud vznesete námitku a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky vůči zpracování za účelem přímého marketingu;

Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně.

Žádosti o výmaz osobních údajů nebudeme moci vyhovět, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků nebo z jiných důvodů stanovených právními předpisy.

Právo na omezení zpracování

V případech uvedených v čl. 18 GDPR nás můžete rovněž žádat, abychom po určitou dobu omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů a poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

V případě automatizovaného zpracování založeného na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy máte právo, abychom Vám údaje poskytly ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a abychom je zaslali jinému správci osobních údajů.

Právo vznést námitku

V případě, že budeme osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitku. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu  našich právních nároků.

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány pro účely zasílaní reklamních informací o našich produktech a službách, zpracování ukončíme bez zbytečného odkladu po obdržení námitky. V takovém případě Vás již nebudeme moci seznamovat s nabídkami o našich produktech a službách.

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Vyjma případů, kdy je zpracování nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy, kdy je tak povoleno na základě příslušných právních předpisů nebo založeno na Vašem výslovném souhlasu, máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, můžete podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Naším příslušným dozorovým orgánem dle adresy hlavního sídla je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, Česká republika, email posta@uoou.cz.  Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ODAwM